Podkarpackie Struktura

Schemat organizacyjny

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 1. Dyrektor
 2. Wicedyrektor
 3. Kierownicy szkolenia  praktycznego
 4. Biblioteka
 5. Rada pedagogiczna
 6. Główny księgowy
 7. Sekretarz  Szkoły
 8. Specjalista ds. kadr i administracji
 9. Specjalista. ds. płac  1/2 etatu
 10. Informatyk     1/2 etatu
 11. Inspektor ds. Ochrony  Mienia  i OC   1/4 etatu
 12. Inspektor BHP 1/8 etatu
 13. Obsługa
 14. Samorząd słuchaczy

Poprawiony (piątek, 14 lutego 2020 15:33)

 
Powiaty