Podkarpackie Regulaminy

Edukacja


  Działalność

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

 

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształci w zawodach:
 

 

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke

KIERUNKI DZIENNE:

·         Technik elektroradiolog

·         Technik elektroniki i informatyki medycznej

·         Technik farmaceutyczny

·         Technik masażysta

·         Technik usług kosmetycznych

·         Terapeuta zajęciowy

·         Opiekunka dziecięca

·         Asystent osoby niepełnosprawnej

· Protetyk słuchu

·         Higienistka stomatologiczna /sem. zimowy od lutego

  

KIERUNKI ZAOCZNE:

 

·        Opiekunka środowiskowa

 

·        Opiekun medyczny 

·        Opiekun w domu pomocy społecznej

·        Opiekun osoby starszej

 

Historia

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

Szkoła powstała 1 września 1962 roku na mocy uchwały PWRN w Rzeszowie, jako Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki w 5-letnim cyklu nauczania. Początki były trudne, ponieważ szkoła nie dysponowała własnym budynkiem, więc została zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dąbrowskiego. W roku szkolnym 1970/71 została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, a następnie do I LO im. KEN przy ul. Zagrody, gdzie z dniem 1 września 1980 roku utworzono Zespół Szkół, w skład którego weszły I Liceum Ogólnokształcące, Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego rozwiązującej Zespół LM oraz LO nr 1 od 1 września 1999 roku szkoła uzyskała samodzielność.

W historię szkoły na trwałe wpisały się losy ludzi, którzy ją tworzyli. Przez 45 lat szkołą kierowali:

 • 1962 - 67 J. Penar
 • 1967 - 72 Z. Bandurka
 • 1972 - 75 J. Sternik
 • 1975 - 76 L. Ciuk
 • 1976 - 77 K. Szczepanik
 • 1977 - 86 T. Blecharczyk
 • 1986 - 99 K. Serbin
 • 1999 - H. Połojko


 

Do grona zasłużonych nauczycieli należą:
Z. Bandurka, W. Kubrakiewicz, U. Świtalska, A. Słuszkiewicz, M. Robel, M. Kaczor, M. Górska, L. Chomińska, K. Szczepanik, W. Jasik Dnia

hist 
   
3 czerwca 2002 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego w 40. rocznicę powstania nadał szkole imię Anny Jenke, uchwałą Nr XLV/489/02.

 

Poprawiony (poniedziałek, 17 lutego 2020 08:47)

 

Schemat organizacyjny

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 1. Dyrektor
 2. Wicedyrektor
 3. Kierownicy szkolenia  praktycznego
 4. Biblioteka
 5. Rada pedagogiczna
 6. Główny księgowy
 7. Sekretarz  Szkoły
 8. Specjalista ds. kadr i administracji
 9. Specjalista. ds. płac  1/2 etatu
 10. Informatyk     1/2 etatu
 11. Inspektor ds. Ochrony  Mienia  i OC   1/4 etatu
 12. Inspektor BHP 1/8 etatu
 13. Obsługa
 14. Samorząd słuchaczy

Poprawiony (piątek, 14 lutego 2020 15:33)

 

Kierownictwo

Organami  

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  są:


1. Dyrektor   mgr  Halina  Połojko

2. Wicedyrektor mgr Alicja Penar
 

3. Kierownicy Szkolenia Praktycznego

   mgr Barbara Kosz
   mgr Guzik Ludmiła
 

4. Rada  Pedagogiczna

5. Samorząd Słuchaczy

Poprawiony (piątek, 14 lutego 2020 15:35)

 

Regulaminy

   
REGULAMINY

 1. STATUT Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 2. REGULAMIN WYNAGRADZANIA.
 3. REGULAMIN PRACY.
 4. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD  dla  pracowników nie będących  nauczycielami.
 5. REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD  DLA  PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH.
 6. REGULAMIN  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH.
 7. REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI.
 8. REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ.
 9. REGULAMIN  OCENY  PRACY.
 10. REGULAMIN  BIBLIOTEKI.
 11. REGULAMIN  SAMORZĄDU SŁUCHACZY.
 12. REGULAMIN  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ.
 13. REGULAMINY  PRACOWNI  SZKOLNYCH.

Poprawiony (piątek, 14 lutego 2020 15:28)

 
Więcej artykułów…
Powiaty