Podkarpackie Majątek

Majątek jednostkiMEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. ANNY JENKE W SANOKU

ŚRODKI    TRWAŁE   W ZŁOTYCH

Stan na 31 grudnia 2007 r.

NAZWA
WARTOŚĆ   BRUTTO
UMORZENIE
WARTOŚC   NETTO
Środki trwałe
162.441,63
47.382,95
115.058,68

POZOSTAŁE    ŚRODKI TRWAŁE   W ZŁOTYCH

Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.

Pozostałe środki   TRWAŁE
597.519,29
ZBIORY BIBLIOTECZNE
28.175,84
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
5,720,00

Poprawiony (piątek, 14 lutego 2020 15:36)

 
Powiaty