Podkarpackie Kierownictwo

Kierownictwo


Organami  

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  są:

 

1. Dyrektor  
 
2. Wicedyrektor

3. Kierownicy Szkolenia Praktycznego:

4. Rada  Pedagogiczna

5. Samorząd Słuchaczy
 

Poprawiony (piątek, 14 lutego 2020 15:35)

 
Powiaty