Podkarpackie Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  1. Ewidencja  pism przychodzących i wychodzących.
  2. Ewidencja wypadków uczniów.
  3. Ewidencja wypadków w pracy.
  4. Główna księga uczniów.
  5. Księga druków ścisłego zarachowania.
  6. Księgi inwentarzowe.
  7. Rejestr  legitymacji  ubezpieczonych.
  8. Rejestr pracowników.
  9. Rejestr  pracowników odchodzących na emeryturę.
  10. Rejestr rozchodowanych znaczków.