Podkarpackie Działalność

  Działalność

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

 

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształci w zawodach:
 

 

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke

KIERUNKI DZIENNE:

·         Technik elektroradiolog

·         Technik elektroniki i informatyki medycznej

·         Technik farmaceutyczny

·         Technik masażysta

·         Technik usług kosmetycznych

·         Terapeuta zajęciowy

·         Opiekunka dziecięca

·         Asystent osoby niepełnosprawnej

· Protetyk słuchu

·         Higienistka stomatologiczna /sem. zimowy od lutego

  

KIERUNKI ZAOCZNE:

 

·        Opiekunka środowiskowa

 

·        Opiekun medyczny 

·        Opiekun w domu pomocy społecznej

·        Opiekun osoby starszej

 
Powiaty