Podkarpackie Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje

Sprawozdania finansowe MSCKZIU w Sanoku za rok 2018
Załączniki:

  1. Bilans jednostki budżetowej: 31.12.2018
  2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 31.12.2018
  3. Rachunek zysków i strat jednostki 31.12.2018
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2018

BUDŻET JEDNOSTKI - JAKO 
UCHWAŁA  ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO
NR  95/1529/08
z  12 lutego 2008 r.

Pliki do pobrania:
1. Treść uchwały
2. Treść załącznika do uchwały
 
Powiaty